ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

 

ಕ್ರ. ಸಂ ಕಛೇರಿ / ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೆಸರು  ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
1 ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು     9480800452 918022223979 adgprly@ksp.gov.in
2 ಡಿ.ಐ.ಜಿ.ಪಿ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ.ಆರ್. ಸಿರಿ ಗೌರಿ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪ್ರಭಾರ ಡಿ.ಐ.ಜಿ.ಪಿ 9480800455 918022102659 digprly@ksp.gov.in
3 ಎಸ್.ಪಿ, ರೈಲ್ವೇಸ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿ.ಆರ್. ಸಿರಿ ಗೌರಿ  ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಎಸ್.ಪಿ 9480800458 918022872149 sprly@ksp.gov.in
4 ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಗೀತಾ  ಸಿ.ಆರ್

ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ

9480800461 918022943733 sdpoblorerly@ksp.gov.in
5 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ವಿ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480800467 918022943132 cpiblorecityrly@ksp.gov.in
6 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802113 918022371057 blorecityrly@ksp.gov.in
7 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802118 918023376404 bloreruralrly@ksp.gov.in
8 ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಜಿ. ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480802102 918022266260 cpiblorecantrly@ksp.gov.in
9 ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಭಾರತಿ ಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802116 918022266260 blorecantrly@ksp.gov.in
10 ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಶರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802119 918025460851 byapanahallirly@ksp.gov.in
11 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನಟರಾಜ್.ಎಂ.ಜಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802120 918153255304 bangarpetrly@ksp.gov.in
12 ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಎಲ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480802104 918212516579 cpimysorerly@ksp.gov.in
13 ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಹೇಶ್ ಸಿ.ಜಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802122 918212516579 mysorerly@ksp.gov.in
14 ಅರಸೀಕೆರೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802125 918174232244 arasikererly@ksp.gov.in
15 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಂದಿರಾ ಜಟ್ಟಿ ಅಡಿಗುಂಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802124 918182222974 shimogarly@ksp.gov.in
16 ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಿ.ಐ 9480800469 918192259643 davangererly@ksp.gov.in
17 ಮಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೋಹನ್ ಕೊಟಾರಿ ಪಿ.ಐ 9480800470 918242220559 mangalorerly@ksp.gov.in
18 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಎನ್. ಪುಷ್ಪ ಲತ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ 9480800462 918362233510 sdpohublirly@ksp.gov.in
19 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ಆಂಜನೇಯ ಹೆಚ್

ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480800468 918362364751 cpihublirly@ksp.gov.in
20 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಐ ಮುಕ್ಕನ್ನವರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802126 918362364751 hublirly@ksp.gov.in
21 ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಎಸ್ .ವೆಂಕಟೇಶ್

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802127 918312405273 belgaumrly@ksp.gov.in
22 ವಿಜಯಪುರ ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ (ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗದಗ) ದೃವರಾಜ ಭೀಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480800472 918372278744 cpigadagrly@ksp.gov.in
23 ಗದಗ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಶಿವಪ್ಪ ಮರಡಿ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

9480802128 918372278744 gadagrly@ksp.gov.in
24 ವಿಜಯಪುರ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

ಶಿವಾನಂದ ಅರನಾಡ

ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802129 918352250883 bijapurrly@ksp.gov.in
25 ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೇ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ 9480800463 918472263654 sdpogulbargarly@ksp.gov.in
26 ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ

ರಮೇಶ್ ವೈ ಕಾಂಬ್ಳೆ

ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480802103 918476202058 cpiwadirly@ksp.gov.in
27 ವಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೊಹಮೂದ್ ಪಾಷ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802132 918476202058 wadirly@ksp.gov.in
28 ಬೀದರ್ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ

 ಖಾಜಾ ಸಾಬ್

ಪ್ರಭಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ

9480802133 918482226389 bidarrly@ksp.gov.in
29 ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ವೇ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ರಮೇಶ್ ವೈ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಪ್ರಭಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಐ 9480800471 918532225534 cpiraichurrly@ksp.gov.in
30 ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802111 918532231716 raichurrly@ksp.gov.in
31 ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೆ. ಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾರ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802131 918392276063 bellaryrly@ksp.gov.in
32 ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಲ್ಲರಾಜು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 9480802110 918022871291 dcrly@ksp.gov.in
33 ರೈಲ್ವೇ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲಾತಿ ವಿಭಾಗ ಬರಮಪ್ಪ ಬಿ.ಎಂ ಪಿ.ಐ 9480802105 918022943176 rcrbrly@ksp.gov.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-04-2022 11:00 AM ಅನುಮೋದಕರು: DSP


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲ್ವೇ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080